Fozgometer ... noget helt nyt!

af Jan Nielsen

Jim Fosgate er ikke nogen hvem som helst.

Hvis det ikke var for ham var der ikke meget der havde hedet Quadrofoni og senere surround. Inden for lydprodukter er han indehaver af 18 patenter. Seneste fra Jim Fosgate er Signature MC/RIAA forstærkeren med rør (mere om den her) samt det lille apparat kaldet et Fozgometer. Det er det sidste jeg har kigget nærmere på. Fosgates hifi- produkter fremstilles og sælges af det amerikanske firma Musical Surroundings. De står også for distributionen af Analogue Productions "The Ultimate analogue test LP", der skal bruges sammen med Fozgometer. Pladen indeholder dog flere andre spor, som sammen med de rette måleapparter kan indstille stort set alle parametre ved afspilningen.

Azimut justering

Blandt de mange justeringer man skal igennem ved opsætning af en arm og pickup er azimut. Rent praktisk er det nålens vinkling i rillen. Hvis du ser pickuppen forfra, er det den vinkling der foretages når pickuppen vippes højre/venstre, så nålen (ikke huset) står i en vinkel på 90 grader i rillen. Ikke alle arme har den mulighed, men den er vigtig. Visse af Ortofons pickupper har en lille forhøjning på midten, så huset kan vippes ved at stramme/løsne de to skruer - meget smart! Korrekt indstillet azimut sikrer optimal kanalseparation og dermed et større og mere veldefineret lydbillede. Normalt foretager man denne justering ved at se på pickuphuset efterfulgt af en masse aflytning af kendte plader. Det er en langsom og noget usikker fremgangsmåde.

Da vinkelen på pickup hus og nål ikke nødvendigvis er den samme kan det kun blive en tilnærmelse. 
Fozgometer klarer dette rent elektrisk sammen med den nævnte testplade. Første step er at anvende et monotrack og checke om kanalbalancen er OK. Ifølge manualen kan man tage signalet direkte fra pladespilleren hvis ellers man har et rimeligt højt output. I praksis vil det sige en MM pickup. Ellers er man tvunget til at bruge en tape out eller pre out. Hvis man evt. anvender en ekstern RIAA kan man tage signalet herfra. Jeg er så heldig at have hele to tape out på min forforstærker, så her var der ingen problemer. En justering for følsomhed på indgangen af Fozgometer ville måske være en god idé. Noget helt andet er det, om det er optimalt at måle på et signal, der ikke er RIAA korrigeret?

Resultatet

På de to arme og pickupper jeg prøvede var der absolut ingen forskel mellem kanalerne. Viseren rørte sig ikke og den grønne lysdiode mærket "center" lyste fint op. Alt OK, sådan skal det være. De næste spor på pladen er til justering af azimut. Reelt set måles overhør (kanalseparation) fra venstre til højre kanal og derefter modsat. Der blev indikeret en mindre forskel på begge pickupperne. Nu er der ikke et egentligt måleniveau, så det er svært at sige hvor meget det drejer sig om. Men få inddelinger på viserinstrumentet mellem de to kanaler. På min Triplanar er det en leg at justere for den slags, så jeg skruede den ene vej og forskellen blev større, lidt igen den anden vej og efter er par forsøg viste de to kanaler ens udsving og samtidig et noget højere niveau - altså en større kanalseparation.
Men hvordan udmønter det sig så rent lyttemæssigt?

I de to tilfælde jeg prøvede, var der ikke den store forskel. Jeg tror dog gerne, at hvis man starter helt forfra med en ny pickup og kan springe hele den besværlige "trial and error" procedure over, så giver Fozgometer noget for pengene. Som meget andet af den slags er det nok mest myntet på dem der har mange pickupper og skifter tit. Alternativt kunne man slå sig sammen nogle stykker og deles om investeringen. Det væsenlige i denne procedure er ifølge min mening, at man har udelukket en ubekendt faktor. Der er rigeligt med muligheder, når en pickup skal justeres ind.

Med Fozgometer er man sikker på at azimut er lige i øjet og kan koncentrere sig om det øvrige.
Næste gang kigger jeg på det ret avancerede Feikert Adjust+ program, som ud over azimut også kan måle flere andre parametre ved hjælp af en computer.

 

 

The Fozgometer

1.850 kr.

The Ultimate Analogue

Test LP 300 kr.

www.artsound.dk

 

NOMONO